น.อ.เกรียงไกร ศรีเสน รอง ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายในทหารอากาศ ได้นำข้าราชการ และพนักงานราชการ สตน.ทอ.
จำนวน ๙ คน ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔
ณ กองบริการโลหิต รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. เมื่อวันที่ ๘ ธ.ค.๖๔ เวลา ๐๙๐๐น.
  263937027 4708688629174693 8227603939950403790 n